Strona główna
Odwiedza nas 15 gości 


 

Rekrutacja pracowników do Programu Erasmus+ KA103 na rok akademicki 2018/2019


Nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji UKSW zapraszamy do składania wniosków na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.


Uwaga! Za kompletność wniosku oraz jego zgodność z wymogami formalnymi oraz merytorycznymi odpowiada wyłącznie osoba aplikująca o wyjazd. W czasie I etapu rekrutacji wnioski aplikacyjne nie podlegają weryfikacji przez pracowników DWM.

 

Termin składania wniosków: do 28 czerwca 2018 r.*

 

Miejsce składania wniosków: Dział Współpracy Międzynarodowej, Kampus przy. ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 113

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania można znaleźć w zakładkach:

 

* W przypadku wniosków przesyłanych za pomocą poczty polskiej lub poczty wewnętrznej UKSW decyduje data wpłynięcia dokumentu do DWM.