Strona główna Rekrutacja

Erasmus+ 2018/2019: rekrutacja podstawowa na realizację części studiów za granicą


Informujemy, że wydziały uruchomiły już rekrutację podstawową na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku w akademickim 2018/2019. To, w którym semestrze student będzie mógł wyjechać, będzie zależało od terminów nominacji i aplikacji wyznaczonych przez uczelnie zagraniczne. Wyjazdy w semestrze zimowym będą możliwe tylko w przypadku uczelni partnerskich, do których można wysyłać zgłoszenia studentów oraz które przyjmują aplikacje w późniejszych terminach.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

 

 

¦ Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+.
¦ Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

 

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2018/2019

 • I etap: rejestracja w systemie USOSweb - szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.


 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW
  Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
  Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

 • III etap: rozmowy kwalifikacyjne
  Zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
  Uwaga!
  Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS), jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 


    

Informacje o rekrutacji na wydziałach

 

Wydział Teologiczny

Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Teologicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego>>

 

Wydział Prawa i Administracji

Rejestracja w systemie USOSweb od 19 lutego 2018 r. do 4 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Prawa i Administracji >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >> 

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Rejestracja w systemie USOSweb do 2 marca 2018 r.

Informacja na stronie Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

 

Wydział Studiów Nad Rodziną


Rejestracja w systemie USOSweb

Informacje na stronie Wydziału Studiów Nad Rodziną >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Studiów nad rodziną >>

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 ♦ Instytut Archeologii


Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r.

Informacje na stronie Instytutu Archeologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

 

♦ Instytut Socjologii


Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r.

Informacje na stronie Instytutu Socjologii >>


Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Socjologii >>

 

♦ Instytut Politologii


Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r.

Informacje na stronie Instytutu Politologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>


♦ Instytut Nauk Historycznych


 ♦ Instytut Historii Sztuki

Rejestracja w systemie USOSweb
 
 
 
 
 

Wydział Prawa Kanonicznego
Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r.


Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>


Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego >> 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Rejestracja w systemie USOSweb

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>


Wydział Nauk Humanistycznych

Rejestracja w systemie USOSweb do 3 marca 2018 r.
 
 
 


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rejestracja w systemie USOSweb do 2 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r. 

Informacje na stronie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >> 

Procedura rekrutacyjna Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku>>

 

 

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>