Strona główna Rekrutacja

Erasmus+ 2017/2018: rekrutacja uzupełniająca na realizację części studiów za granicą


Niektóre wydziały uruchomiły już rekrutację uzupełniającą na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku w akademickim 2017/2018. To, w którym semestrze student będzie mógł wyjechać, będzie zależało od terminów nominacji i aplikacji wyznaczonych przez uczelnie zagraniczne. Wyjazdy w semestrze zimowym będą możliwe tylko w przypadku uczelni partnerskich, do których można wysyłać zgłoszenia studentów oraz które przyjmują aplikacje w późniejszych terminach.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

 

¦ Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+.
¦ Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

 

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2017/2018

 • I etap: rejestracja w systemie USOSweb - szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.


 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW odbędą się w dniach 17-19.05.2017
  Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
  Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

 • III etap: rozmowy kwalifikacyjne w dniach 22-26.05.2017
  Zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
  Uwaga!
  Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS), jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Procedurę znajdziesz na stronie www swojego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS) albo tutaj >>

 


    

Informacje o rekrutacji na wydziałach

 

Wydział Teologiczny
Rejestracja w systemie USOSweb do  2017-05-13 23:59
Egzaminy językowe 17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Informacje na stronie internetowej wydziału tutaj >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego >>

 

Wydział Nauk Pedagogicznych
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-05-14 00:00
Egzaminy językowe 17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

 

Wydział Studiów Nad Rodziną
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-05-14 23:59
Egzaminy językowe 17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Studiów Nad Rodziną >>

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 ♦ Instytut Archeologii
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-02-22 00:00
Egzaminy językowe
17-19.05.2017, terminy na stronie www.sjo.uksw.edu.pl
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

 

♦ Instytut Socjologii
Rejestracja w systemie USOSweb do 
2017-05-14 23:59
Egzaminy językowe
17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Socjologii >>

 

♦ Instytut Politologii >>
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-05-14 23:59
Egzaminy językowe
17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Politologii >>

 

Wydział Prawa Kanonicznego
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-05-14 23:59
Egzaminy językowe 17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego >>   

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-05-14 00:00
Egzaminy językowe
17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>       


Wydział Prawa i Administracji
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-05-14 23:59
Egzaminy językowe 17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >>    


Wydział Nauk Humanistycznych

Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-05-14 23:59
Egzaminy językowe 17-19.05.2017, terminy na stronie www.sjo.uksw.edu.pl
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Humanistycznych >>  


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-05-14 23:59
Egzaminy językowe 17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne 22.05.2017
Informacje na stronie internetowej wydziału Informacje ogólne >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>  

 

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>
 

Pozostałe wydziały i instytuty


Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

♦ Instytut Nauk Historycznych
Rejestracja w systemie USOSweb do
...
Egzaminy językowe
17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Nauk Historycznych >>

 ♦ Instytut Historii Sztuki
Rejestracja w systemie USOSweb do ...
Egzaminy językowe 17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Historii Sztuki >>
 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Rejestracja w systemie USOSweb do ...
Egzaminy językowe 17-19.05.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna wydziału >>