Strona główna Rekrutacja
Rekrutacja na praktyki 2016/2017

 

Informujemy, że niektóre wydziały uruchomiły już rekrutację podstawową na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku w akademickim 2017/2018.  Po zakończeniu rekrutacji podstawowej, rekrutacja na praktyki będzie trwać w trybie ciągłym.

Studenci większości wydziałów i instytutów mogą składać wnioski na realizację praktyk w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018. Szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych. Jeśli dany wydział nie ogłosił rekrutacji, należy skontaktować się z koordynatorem wydziałowym/instytutowym i zapytać, czy i kiedy oraz na jakich zasadach będzie przeprowadzona rekrutacja. W celu wzięcia udziału w rekrutacji skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym i zapytaj o możliwość złożenia wniosku.

Lista koordynatorów wydziałowych ds. programu Erasmus+ >>

 

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus+ w celu realizacji praktyki zagranicznej przeczytaj >>

 

Przyszli absolwenci

Przyszli absolwenci, którzy planują wyjechać na praktyki po zakończeniu studiów, muszą wziąć udział w rekrutacji i zostać zakwalifikowani, mając status studenta. Wyjazd absolwencki musi się zacząć po zakończeniu studiów. Za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej. W okresie realizacji praktyki w ramach programu Erasmus absolwent nie może być studentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ani żadnej innej polskiej lub zagranicznej uczelni.

 

Studenci niepełnosprawni

Osoby z niepełnosprawnością mają szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu). Informacje na temat stawek grantu >>

 

Etapy rekrutacji na praktyki w roku akademickim 2017/2018

 • I etap: złożenie wymaganych dokumentów - Formularze aplikacyjne znajdziesz tutaj >>

  Szczegółowych informacji nt. terminów i miejsca składania wniosków oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych lub u koordynatora wydziałowego Lista koordynatorów wydziałowych >> 

  W związku z uproszczeniem procedury aplikacyjnej Learning Agreement for Traineeships oraz Letter of Acceptance z instytucji przyjmującej można złożyć po zakończeniu rekrutacji.
  Wszystkie osoby, które złożą dokumenty, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

 • II etap: egzaminy językowe w SJO - należy skontaktować się z SJO i zgłosić swoje uczestnictwo w egzaminie Studium Języków Obcych >>

  Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, w którym będzie odbywać praktykę. Aby zakwalifikować się do Programu Erasmus+ na praktyki, należy zdać egzamin z wybranego języka obcego co najmniej na poziomie B1, chyba że instytucja przyjmująca wymaga wyższego poziomu.

  Uwaga!
  Każdy student starający się o wyjazd na praktyki musi samodzielnie zarejestrować się na egzamin na stronie SJO!
 • III etap: zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych oraz w procedurze rekrutacyjnej danego wydziału lub instytutu.

 

 

Informacje o rekrutacji na wydziałach

 

Wydział Teologiczny

Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Teologicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego>>

 

Wydział Prawa i Administracji

Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Prawa i Administracji >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >> 

 

Wydział Nauk Pedagogicznych
Rejestracja w systemie USOSweb do 2 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

 

Wydział Studiów Nad Rodziną

Składanie wniosków aplikacyjnych w Dziekanacie WSR do 1 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Studiów Nad Rodziną >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 ♦ Instytut Archeologii
Rejestracja w systemie USOSweb do 4 marca 2018 r.

Informacje na stronie Instytutu Archeologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

 

♦ Instytut Socjologii
Rejestracja w systemie USOSweb do 3 marca 2018 r.

Informacje na stronie Instytutu Socjologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Socjologii >>

♦ Instytut Politologii >>
Rejestracja w systemie USOSweb do 3 marca 2018 r.

Informacje na stronie Instytutu Politologii >>


Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>


♦ Instytut Nauk Historycznych
Rejestracja w systemie USOSweb

Informacje na stronie Instytutu Nauk Historycznych >>


Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>


  Instytut Historii Sztuki
Rejestracja w systemie USOSweb

Informacje na stronie Instytutu Historii Sztuki >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

 

Wydział Prawa Kanonicznego
Rejestracja w systemie USOSweb od 12 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r.


Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>


Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego >> 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Rejestracja w systemie USOSweb

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>


Wydział Nauk Humanistycznych

Rejestracja w systemie USOSweb do 3 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Nauk Humanistycznych >>  

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Humanistycznych >>

 


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rejestracja w systemie USOSweb do 2 marca 2018 r.

Informacje na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Rejestracja w systemie USOSwebdo 4 marca 2018 r.

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

 

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

 

Szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych.