Strona główna Rekrutacja

Erasmus+ 2017/2018: rekrutacja na realizację części studiów za granicą


Niektóre wydziały uruchomiły już rekrutację na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku w akademickim 2017/2018.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

 

¦ Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+.
¦ Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

 

      Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2017/2018

 • I etap: rejestracja w systemie USOSweb - szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.


 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW odbędą się w dniach 01-03.03.2017
  Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
  Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

 • III etap: rozmowy kwalifikacyjne w dniach 06-15.03.2017
  Zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
  Uwaga!
  Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS), jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Procedurę znajdziesz na stronie www swojego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS) albo tutaj >>

 

 

 

 Nie wiesz, jak wypełnić wniosek w systemie USOSweb? Przeczytaj instrukcję!

 Instrukcja wypełniania wniosku w systemie USOSweb>> 

 

 

 


Przeczytaj również!

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ i skierowania na zagraniczne studia częściowe >>


 


Twój wykładowca nie wie, jak wystawić Ci opinię w systemie USOSweb? Przekaż mu instrukcję!


Pamiętaj, że musisz osobiście poprosić wykładowcę o wystawienie opinii! Sam się nie domyśli, że wybrałaś/wybrałeś go we wniosku jako opiniodawcę! Potem sprawdzaj regularnie, czy opinia została wystawiona.

    Instrukcja wystawiania opinii we wniosku w systemie USOSweb>>    

 

 
Informacje na stronach wydziałowych/instytutowych

 

 
Wydział Teologiczny
Rejestracja w systemie USOSweb do 24.02.2017 23:59
Egzaminy językowe 01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Informacje na stronie internetowej wydziału tutaj >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego >>
 
Wydział Nauk Pedagogicznych
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-02-26 23:59
Egzaminy językowe 01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>
 

Wydział Studiów Nad Rodziną
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-02-26 23:59
Egzaminy językowe 01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Studiów Nad Rodziną >>
 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

♦ Instytut Politologii >>
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-02-26 23:59
Egzaminy językowe 
01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Politologii >>

 

 ♦ Instytut Archeologii
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-02-22 00:00
Egzaminy językowe
01-03.03.2017, terminy na stronie www.sjo.uksw.edu.pl
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

 

♦ Instytut Nauk Historycznych
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-02-26 23:59
Egzaminy językowe 
01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Nauk Historycznych >>

 

♦ Instytut Socjologii
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-02-26 23:59
Egzaminy językowe 
01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Socjologii >> 

 

 ♦ Instytut Historii Sztuki
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-02-26 23:55
Egzaminy językowe
01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Historii Sztuki >>

 

Wydział Nauk Humanistycznych
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-02-21 23:59
Egzaminy językowe 01-03.03.2017, terminy na stronie www.sjo.uksw.edu.pl
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Humanistycznych >>  

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-02-26 23:59
Egzaminy językowe 01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Informacje na stronie internetowej wydziału Informacje ogólne >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >> 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-02-26 23:59
Egzaminy językowe
01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna wydziału >>
 
Wydział Prawa i Administracji
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-02-26 23:59 Uwaga! Zmiana daty
Egzaminy językowe 01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >>   
 
Wydział Prawa Kanonicznego
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-02-26 23:59
Egzaminy językowe 01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego >>   

 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Rejestracja w systemie USOSweb do
...
Egzaminy językowe 
01-03.03.2017 Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>     
 
 

 
Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>