Strona główna Online Linguistic Support
Online Linguistic Support

 

Wsparcie językowe on-line dla studentów (Online Linguistic Support)


Wsparcie językowe on-line na platformie Online Lingusitic Support (OLS) zostało wprowadzone przez Komisję Europejską dla uczestników programu Erasmus+ w roku 2015. Każdy student (student oznacza również uczestnika studiów doktoranckich) wyjeżdżający na zagraniczne praktyki lub studia częściowe w celu realizowania praktyki/programu zajęć w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim lub niderlandzkim, zobowiązany jest do wypełnienia testu znajomości tego języka. Test należy wypełnić dwukrotnie: przed wyjazdem/rozpoczęciem semestru i przed zakończeniem pobytu za granicą. 


Studentom, którzy uzyskają wyniki z testu na poziomie A1 - B1 zostają przyznane automatycznie vouchery na obowiązkowy bezpłatny kurs językowy online. Studentom, którzy uzyskali wynik na poziomie B2 - C2, mogą zostać przyznane vouchery na kurs języka wykładowego lub języka lokalnego, jeśli jest inny niż wykładowy i jeśli jest dostępny w systemie OLS. 


Na platformie OLS dostępne są kursy z języków: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, niderlandzkiego, czeskiego, duńskiego, greckiego, portugalskiego, szwedzkiego, polskiego.

 

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLS pobierz >>

 

Test językowy (Language Assessment)

The language assessment. User guide for mobility participants pobierz >>

Test językowy krok po kroku pobierz >>

Prezentacja testu pobierz >>

 

Kurs językowy on-line (Language Course)

The language courses. User guide for mobility participants. pobierz >>

Prezentacja kursu pobierz >>

 

Przewodniki video po kursach OLS:


 

Najczęściej zadawane pytania

Frequently Asked Questions pobierz >>

Technical Questions and Answers on the Erasmus+ Online Linguistic Support: http://erasmusplusols.eu/faq/