Strona główna Do pobrania

Formularze dla studentów - Studia

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     
| Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
      | Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

 

      Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy Erasmus+  [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]

 

      Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową.

       
       Wysokość stawek grantu >>

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 2. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Learning Agreement for studies (Before the Mobility) 2017/2018 - semestr zimowy [pobierz dokument]
 • Wydział Teologiczny - Learning Agreement for studies (Before the Mobility) 2017/2018 [pobierz dokument]

  Uwaga!

  Przed wyjazdem należy przygotować Learning Agreement w dwóch egzemplarzach
  Przed wyjazdem należy wypełnić dane ogólne oraz część "Before the mobility" (str. 1-2)
  Prosimy wpisać w nagłówku swoje imię i nazwisko (w polu Student's name)
  .
 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW)  [pobierz dokument]
  Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.    

 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]

 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 3. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Learning Agreement During the mobility - semestr zimowy 2017/2018 [pobierz dokument]

  | Uwaga! Prosimy wpisać w nagłówku swoje imię i nazwisko (w polu Student's name) 
  | Dokument jest edytowalny - można dodawać i usuwać wiersze w zależności od potrzeby.

 

   

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     
| Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
      | Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

 

      Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 

      Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową.

       
       Wysokość stawek grantu >>

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 2. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Learning Agreement for studies (Before the Mobility) 2016/2017 - semestr letni [pobierz dokument]
  .
 • Wydział Teologiczny - Learning Agreement 2016/2017 [pobierz dokument]
 • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - dokumenty na stronie wydziału >>

  Uwaga!

  Przed wyjazdem należy przygotować Learning Agreement w dwóch egzemplarzach
  Przed wyjazdem należy wypełnić dane ogólne oraz część "Before the mobility" (str. 1-2)
  Prosimy wpisać w nagłówku swoje imię i nazwisko (w polu Student's name)
  .
 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW)  [pobierz dokument]
  Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.    

 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego pobierz wzór >>

 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 3. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Learning Agreement During the mobility - semestr letni 2016/2017 [pobierz dokument]

  | Uwaga! Prosimy wpisać w nagłówku swoje imię i nazwisko (w polu Student's name) 
  | Dokument jest edytowalny - można dodawać i usuwać wiersze w zależności od potrzeby.

 

   

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     
| Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
      | Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

 

      Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 

      Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową.

       
       Wysokość stawek grantu >>

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 2. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Learning Agreement for studies (Before the Mobility) 2016/2017 - semestr zimowy [pobierz dokument]
  .
 • Wydział Teologiczny - Learning Agreement 2016/2017 [pobierz dokument]
 • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - dokumenty na stronie wydziału >>

  Uwaga!

  - Przed wyjazdem należy przygotować Learning Agreement w dwóch egzemplarzach
  - Przed wyjazdem należy wypełnić dane ogólne oraz część "Before the mobility" (str. 1-2)
  - Prosimy wpisać w nagłówku swoje imię i nazwisko (w polu Student's name)
  .
 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW)  [pobierz dokument]
  Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.    

 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego pobierz wzór >>

 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 3. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Learning Agreement During the mobility - semestr zimowy 2016/2017 [pobierz dokument]

  | Uwaga! Prosimy wpisać w nagłówku swoje imię i nazwisko (w polu Student's name) 
  | Dokument jest edytowalny - można dodawać i usuwać wiersze w zależności od potrzeby.

 

   


Formularze dla studentów
- Praktyki

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Część 1. Dokumenty aplikacyjne (procedura uproszczona):

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ „praktyki” 2016-2017 pobierz >>

  Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć:
  .
  • wystawione przez dziekanat zaświadczenie o statusie studenta ze wskazaniem średniej ocen ze wszystkich zaliczonych dotychczas lat. Uwaga! W przypadku studentów I roku studiów 2. oraz 3. stopnia dziekanat wpisuje ocenę z dyplomu  - odpowiednio licencjackiego lub magisterskiego,
  • list motywacyjny w języku polskim,
  • pisemną opinię o kandydacie składającym wniosek (opinię może wystawić zatrudniony na wydziale nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora),
  • CV w języku polskim oraz w języku, w którym kandydat będzie obywał praktykę.
  .
 • Deklaracja wcześniejszego uczestnictwa w programie LLP Erasmus, Erasmus+ pobierz >>

  ¦
  Uwaga! Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej wydziału/instytutu,
  ¦ czy i jakie są inne wymagane dokumenty!

     
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Część 2. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu/przed wyjazdem:

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Letter of Acceptance pobierz >>
 • Learning Agreement for Traineeships (cz. Before the mobility) pobierz >>


      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

      Część 3. Dokumenty do przygotowania w trakcie praktyki i do złożenia po powrocie:

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Formularze dla pracowników administracyjnych


Formularze dla nauczycieli akademickich